وقتی آیت‌الله‌زاده‌ با چادر به دیدن دوستان بهایی بی‌حجابش رفت!